Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

"Старі фотографії на стіл розклади..."

Ольга Лімонова

Продуктивне практичне заняття у 5 класі, відповідне чинній програмі з історії, яке навчить дітей сприймати фото як цінне джерело та аналізувати його.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
Крок 6

Актуалізація знань

Актуалізуйте знання за допомогою довільної добірки фотографій (наприклад, узятих із матеріалів віртуальної виставки).

Запитання до учнів:

  • Як ви думаєте, чи можемо ми вважати фотографії історичним джерелом?
  • Якщо так, то до якого виду джерел вони належать?

Визначення алгоритму роботи з фотографіями

Визначте алгоритм роботи з фотографіями як джерелами.

Для цього пропонуємо два варіанти (відповідно додатки 2 і 3): пам’ятку "Як працювати з фотографією – історичним джерелом" із підручника для 5 класу О. І. Пометун, І. А. Костюк, Ю. Б. Малієнко "Історія України (Вступ до історії)" (К.: Видавничий дім "Освіта", 2013, с. 34) або алгоритм "Як працювати з джерелом" з підручника Ю. Комарова, В. Мисана і А. Осмоловського "Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900–1939 роках" (К.: Генеза, 2004, с. 8; цю пам’ятку автор розробив для учнів 10 класу, тож вона може бути надто складною для п’ятикласників. Вибір залишається на розсуд вчителя).

Алгоритми можна використовувати як роздатковий матеріал на кожну парту або ж вивести на екран для всіх учнів.

Робота в групах

Об’єднайте клас у дві–три групи. Роздайте для аналізу (або виведіть на екран) фотографії із розділу віртуальної виставки "Вступ німців до Києва" (додаток 4). Найвдалішими для такої роботи можуть бути фото 1, 3, 4. Дайте завдання проаналізувати фото за алгоритмом.

Обговорення результатів роботи

Обговоріть з учнями результати аналізу. Пропонуйте відокремлювати у презентаціях те, що учні бачать на фото, від того, як вони це інтерпретують.

"Історична довідка"

Надайте учням інформацію про події вересня 1941 р. Запропонуйте учням відповісти на запитання.

Запитання до учнів:

  • Чи ілюструють ці фотографії історичні події, які відбувались у момент зйомки? Чому?
  • Чи можете ви тепер, знаючи про ці події, відшукати відображення історичних фактів на фото? Чому?
  • Наскільки повну інформацію ми можемо отримати, розглядаючи ці фото?
  • На які запитання фото не може дати відповіді?

Підсумок уроку

Пропонуємо учням оцінити набуті під час уроку навички, заповнивши таблицю зі згаданого вище підручника О.І. Пометун (Додаток 1)

Запитання до учнів:

  • Оцініть, будь ласка, у балах, чи погоджуєтесь ви із твердженням (2 бали – цілком погоджуюся, 1 бал – частково погоджуюсь, 0 балів – зовсім не погоджуюсь).