Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Законність або справедливість?

Леся Юрчишин

Щоб розглянути поняття "верховенства права" в цьому занятті учням пропонується опрацювати приклади законів і практики німецької та радянської тоталітарних держав на теренах України та вплив цих законів на долі конкретних людей. Проводяться паралелі з сучасністю, сучасною концепцією прав людини, зачіпаються питання опору несправедливим законам.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
Крок 6

Робота з юридичними поняттями. Обговорення

Обговоріть з учнями наступні запитання. Запишіть або попросіть когось з учнів записати перелік прав людини, які озвучують учні, на дошці. Каталог Загальної декларації прав людини наведено у додатку 1.

Коротке пояснення для учнів: Події Другої світової війни спонукали світову спільноту до вироблення та прийняття у 1948 р. Загальної декларації прав людини і відповідно офіційного затвердження нормами міжнародного права поняття "права людини". На сьогоднішньому уроці ми говоритимемо про події Другої світової війни у Києві, але вживатимемо для зручності сучасне визначення поняття "права людини".

Запитання для обговорення:

 • Що означає поняття "права людини"? Які права людини ви знаєте?
 • Хто створює і приймає закони? Як ви вважаєте, яка основна мета ухвалення законів?
 • Чи завжди закон захищає людину/є на сторожі прав людини ?
 • Чи впливає війна на закон? Яким чином?
 • Чи можна обмежувати права людини під час війни? Які саме права людини можуть бути обмежені у процесі збройного конфлікту?
 • Які права людини не можуть бути обмежені у жодному разі, навіть під час збройного конфлікту?
 • Чи важливо усім громадянам дотримуватись законів? Чому? Поясніть свою думку.
 • Якщо закон, створений владою, порушує права людини, чи дає нам це право його не виконувати?

Робота з візуальними матеріалами

Дайте завдання учням для роботи в групах / парах. Оберіть варіант, який вважаєте найкращим.

Варіант 1. Знайдіть на віртуальній виставці матеріали, які свідчили про появу законів / розпоряджень нової німецької влади у Києві.

Варіант 2. Ознайомтесь із німецькими плакатами, афішами та оголошеннями з віртуальної виставки. Виберіть і зачитайте закони/розпорядження нової нацистської влади (додаток 2).

Обговоріть з учнями, які права людини (в сучасному розумінні) могли порушуватись такими законами?

Під час обговорення скористайтесь записаним на дошці під час Кроку 1 переліком прав людини. За потреби зверніться до Каталогу Загальної декларації прав людини, наведеного у додатку 1.

Робота з уривком із книжки Анатолія Кузнецова "Бабин Яр"

Для роботи скористайтеся додатком 3. Попросіть учнів прочитати текст у парах або самостійно та обговоріть наступні запитання.

Запитання для обговорення:

 • Що вас найбільше здивувало у воєнних законах того часу?
 • Про що свідчить така увага окупаційної адміністрації до здавання валянок, продуктів харчування?
 • Чи можливо було вижити у воєнний час, не порушуючи закон? Поясніть свою думку.
 • Чи можна вважати маленького Анатолія правопорушником? Чому?
 • Чи можна вважати такі закони справедливими щодо цивільного населення? Відповідь обґрунтуйте.

Робота з візуальними джерелами (Варіативний)

Для роботи скористайтеся додатком 4 (про неформальне вшанування пам’яті за радянських часів). Учням потрібно роздати фото без підпису!

В процесі або наприкінці обговорення (коли доречно) надайте додаткову інформацію учням: На фото зображено несанкціонований мітинг у Бабиному Яру у вересні 1966 р. У Конституціях СРСР і УРСР було прописано право на свободу мирних зібрань, однак на практиці правоохоронні органи забороняли збори, які йшли врозріз із офіційною ідеологією. Трагедію Бабиного Яру замовчували, тому людей, які брали участь у таких заходах, могли заарештувати та ув’язнити.

Додатково обговоріть, чому люди пішли на несанкціонований державною владою мітинг? Якою могла бути їхня мотивація? (віддати шану пам’яті, засвідчити власну ідентичність через пам’ять, виявити протест проти влади …)

За потреби можна також опрацювати додаток 5, статтю 39 Конституції України та обговорити, яким чином забезпечується право громадян України збиратися мирно, без зброї? Чи можна сьогодні в Україні вільно проводити заходи зі вшанування пам’яті?

Поняття верховенства права

В юридичних колах є поширеною така думка: «Рішення суду є завжди законним, але не завжди справедливим». Спитайте, як учні розуміють цю фразу? Попросіть їх обґрунтувати відповідь.

Поясніть, що поняття "справедливий закон" для кожного з нас може означати різне, тому є поняття "верховенства права".

У статті 8 Конституції зазначено: "В Україні визнається і діє принцип верховенства права". Згідно з доповіддю Венеційської комісії "Про верховенство права" (2011 р.), можна виокремити такі складові поняття "верховенство права": 1) права людини мають бути захищені; 2) рівність усіх перед законом; 3) наявність справедливого суду; 4) вирішення питань про юридичні права має, як правило, здійснюватися на підставі закону, а не за розсудом; 5) держава повинна дотримуватися своїх зобов’язань у рамках як міжнародного, так і національного права.

Підсумкова рефлексія

Попросіть учнів висловлюватися по черзі ("Мікрофон" або інший метод).

Розпитайте:

 • Про що вони дізналися сьогодні на уроці?
 • Що найбільше їх вразило?
 • Що корисного вони взяли для себе з уроку?
 • Чи залишились у них запитання? Які саме?