Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Війна в пам’ятниках рідного краю (краєзнавча експедиція)

Ірина Фрідман

Практична робота для самостійного виконання учнями. Може бути також використана як заняття-практикум (на вибір вчителя). Практична робота складається з 5 завдань. Перші два – теоретичного характеру, третє – на аналіз та критичне мислення, четверте – має творчий характер, а п’яте є завданням підвищеного рівня складності і задається учням на розсуд вчителя. За умови проведення заняття-практикуму учні можуть працювати в класі індивідуально, в парах або об'єднуватися у невеликі групи (до 4 осіб).

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5

Завдання 1

Розгляньте матеріали віртуальної виставки "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії", розділ "Мозаїка пам’ятників" (додаток 1). Чому, на ваш погляд, в Бабиному Яру накопичилася така кількість пам’ятників? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 2

Як би ви класифікували різні види пам'ятників у Бабиному Яру? Дайте назви класифікаціям та обґрунтуйте відповідь.

Завдання 3

Уважно розгляньте меморіальний простір Бабиного Яру (додаток 2). Які об'єкти ви б обрали для хронологічного опису подій у Бабиному Яру? Запишіть цю хронологію у вигляді назв пам'ятників та поясніть їх послідовність (не більше 10 об’єктів).

Завдання 4

Яким ви бачите майбутнє "Меморіального комплексу Бабин Яр": чи варто залишити всі пам’ятники або уніфікувати їх за якимось принципом? Опишіть своє бачення в стилі газетної статті.

Завдання 5

Оберіть в вашому регіоні 2-3 пам’ятника на згадку про події війни. Вони можуть бути встановлені в різний період часу, різним групам людей. Напишіть міні-екскурсію для відвідувачів цих пам’ятників.