Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Спільна пам'ять

Галина Корнієнко

Інтегрований урок-практичне заняття стимулює розвиток критичного мислення під час навчання історії, громадянської освіти та медіаграмотності. Урок акцентує увагу на важливості збереження спільної історичної пам’яті про Бабин Яр. Матеріал переміг у конкурсі розробок у 2020 році.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4

Актуалізація знань

Перегляньте з учнями фотографії з віртуальної виставки "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії", розділ "Початок війни", розділи про долю євреїв, ромів, націоналістів, радянського підпілля, пацієнтів психіатричної лікарні (додаток 1).

Обговоріть з учнями події, відображені на фотографіях.

Запитання до учнів:

 • Що ви знаєте про ці події?
 • Звідки ви дізналися цю інформацію? (Напр.: родинні розповіді, перекази знайомих, перегляд фільмів, статті, книжки, інтернет ресурси тощо.)
 • Чи впевнені ви в надійності джерела інформації? Від чого залежить така впевненість? (Напр.: наскільки "авторитетний" для нас автор, експерт джерела тощо.)
 • Серед інформації, якою ви володієте, більше фактів чи суджень? Наскільки яскраве емоційне забарвлення інформації?
 • Яким джерелам інформації ви довіряєте найбільше? Чому?

Групова робота

Перегляньте скорочений варіант документального фільму "Бабин Яр у пошуках пам’яті" (10 хвилин, додаток 2).

Об’єднайте учнів у групи. Кожній групі надайте ватман, на якому вгорі буде написано проблему до обговорення: "Стан збереження пам’яті про Бабин Яр в Україні". Сам аркуш ватману поділіть на чотири сектора. У кожному секторі запишіть питання для обговорення стану збереження пам’яті про Бабин Яр в Україні. (Приклад у додатку 3.)

Поясніть, що учні мають обговорити питання, пов’язані зі станом збереження пам’яті про Бабин Яр в Україні. Відповіді на запропоновані запитання треба зафіксувати на отриманих аркушах. Виділіть 15 хвилин на виконання завдання.

Опісля попросіть групи презентувати результати роботи (кожна група має на презентацію до 5 хвилин).

Питання для обговорення:

 • Які є проблеми зі збереження пам’яті про Бабин Яр в Україні?
 • Які можуть бути причини цих проблем?
 • Як має бути, на ваш погляд?
 • Надайте конкретні пропозиці, як вирішити описані проблеми.

Створення редакційного видання

Об’єднайте учнів у групи.

Дайте учням завдання: спробуйте на ватмані розробити макет вашого видання з представленням в ньому матеріалів щодо збереження пам’яті про Бабин Яр. Використовуйте матеріали віртуальної виставки "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії". Оберіть рубрики, які Вам найцікавіші (наприклад: головна стаття, новини, дайджест (короткий зміст інших публікацій), інтерв’ю, редакційна колонка (коротка авторська замітка на актуальну тему), цитатник, фоторепортаж, реклама, рейтинги (топ 5) тощо).

Надайте учням 15 хвилин для опрацювання. Далі проведіть презентацію роботи груп та обговорення. Кожна група на презентацію має до 5 хвилин. Учитель під час презентації може акцентувати увагу учнів на деяких з нижчезазначених запитань. Під час підсумків можна проаналізувати, чи були з боку видавництва спроби маніпуляції думкою читача, або порахувати, скільки було використано фактів та суджень.

При обговоренні маніпуляцій зверніть увагу на різницю: інформування — роз’яснює АЛЕ не дає готових рішень; пропаганда — інформує, роз’яснює, переконує, АЛЕ компрометує та маніпулює.

Наприкінці спробуйте узагальнити роботу всіх груп та зібрати найвдаліші ідеї до одного макету. Потім можна буде видати таке видання, наприклад, до дня пам'яті Бабиного Яру або з іншої важливої нагоди.

Запитання для групової роботи:

 • Що буде контентом і головним меседжем?
 • На які джерела інформації ви будете спиратися?
 • Якою буде назва вашого видання?
 • Якою буде ваша цільова аудиторія?
 • Чи ставите Ви за мету впливати на думку своєї аудиторії?
 • Яким буде наповнення видання?
 • Характер вашого видання більше інформативний чи пропагандистський? Наскільки яскраве емоційне забарвлення матеріалів?

Рефлексія

Наприкінці дайте можливість учням висловитися за схемою:

 • Найбільше сьогодні мене вразило… Чому?
 • Я б хотіла (хотів) дізнатися більше про…
 • Я замислився (замислилась) над тим, що…
 • Найважливішим, серед того, про що я дізнався (дізналася) за сьогодні є.... Чому?
 • У мене залишилися запитання, на які я не отримав (не отримала) відповідь: Які?