Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Рекомендована література та ресурси

Автор: Упорядники

Список рекомендованої літератури для тих, хто хоче більше дізнатися про історію Бабиного Яру та вшанування пам'яті про трагедію Бабиного Яру.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. Хлебникова. – Москва: Новое литературное обозрение, 2016. – 232 с.
 2. Бабий Яр – память и беспамятство (сайт, присвячений дискусії щодо проекту будівництва у Бабиному Яру єврейського общинно-культурного центру «Спадщина»): http://babiyar-diskus.narod.ru.
 3. Бабий Яр: Книга памяти / сост. И. М. Левитас. – Киев: Сталь, 2005. – 570 с.
 4. Бабий Яр: человек, власть, история: документы и материалы: в 5 кн. – Кн. 1: Историческая топография и хронология событий / сост. Т. Евстафьева, В. Нахманович. – Киев: Внешторгиздат, 2004. – 597 с.: ил.: карты.
 5. Бабин Яр: історія і пам’ять / за ред. В. Гриневича, П.-Р. Маґочія. – Київ: Дух і Літера, 2016. – 352 с.
 6. Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього: матеріали міжнародної наукової конференції 24–25 жовтня 2011 р., м. Київ. – Вид. 2-ге, допов. – Київ: Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного яру, 2017. – 288 с.
 7. Бабин Яр: пам’ять на тлі історії: альбом-каталог мультимедійної виставки до 75-річчя трагедії Бабиного Яру / упор. В. Нахманович. – Київ: Laurus, 2017. – 252 с.
 8. Будник Д., Капер Я. Ничто не забыто: Еврейские судьбы в Киеве, 1941–1943. – Konstanz: Hartung-Gorre, 1993. – 319 с.
 9. Вронська Т. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин «ворогів народу» в Україні (1917–1953 pp.) / НАН України. Інститут історії України; Служба безпеки України. Інститут дослідження проблем державної безпеки. – Київ: Інститут історії України, 2009. – 486 с.
 10. Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру (офіційний сайт): http://www.kby.kiev.ua.
 11. Гуменна Д. Хрещатий Яр (Київ 1941–1943): роман-хроніка – Київ: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. – 408 с.
 12. Дзюба І. Виступ у 25-ті роковини розстрілів у Бабиному Яру: http://ua.judaicacenter.kiev.ua/tekst-vistupu-ivana-dzyubi-u-25-ti-rokovini-rozstriliv-u-abinomu-yaru.
 13. Диамант Э. Бабий Яр, или Память о том, как в народ превращалось строптивое племя: http://www.kby.kiev.ua/komitet/ru/history/art00065.html.
 14. Касьянов Г. Історична політика 1990-х – поч. ХХІ ст.: Україна та пострадянський простір // Україна модерна. – 2014. – № 21. – С. 135–159.
 15. Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр.: За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації / авт. та упор. Т. В. Вронська, Т. В. Заболотна, А. В. Кентій, С. А. Кокін, О. Є. Лисенко, Т. В. Пастушенко. – Київ.: Темпора, 2014. – 864 с.
 16. Киридон А. Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. – Київ: Ніка-Центр, 2016. – 320 с.
 17. Книга памяти. (Имена погибших в Бабьем Яру) / сост. И. А. Заславский. – Киев: Обериг, 1991. – 226 с.
 18. Книга памяти: Бабий Яр / авт.-сост. И. М. Левитас. – Киев, 1999. – 300 с.
 19. Книга Скорботи України – місто-герой Київ / ред. колегія: голова О. С. Яковенко, заст. гол. О. П. Биструшкін, І. М. Красильников, П. П. Панченко, відп. секр. Г. Є. Ясєв. – Київ: Книга Пам’яті України, 2003. – 724 с.
 20. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / пер. з англ. С. Шліпченко. – Київ: Ніка-Центр, 2004. – 184 с.
 21. Концепція створення державного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» (проект) // Друга світова війна і доля народів України: матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2006 р. – Київ, 2007. – С. 403–410.
 22. Костырченко Г.Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. – Москва: РОССПЭН, 2010. – 415 с.
 23. Кот С. Підпілля ОУН в окупованому Києві. 1941–1943 // Друга світова війна і доля народів України: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 23–24 червня 2005 р. – Київ: Сфера, 2005. – С. 126–140.
 24. Кот С., Криворучко К. Згадаймо всіх поіменно // Українське слово. – 2003. – 2–8 жовтня.
 25. Круглов А. «Schießt ihn Tot»: роль штаба Екельна и подчиненных ему подразделений в истреблении евреев Украины летом и осенью 1941 г. // Проблеми історії Голокосту (Дніпропетровськ). – 2006. – № 3. – С. 26–30.
 26. Круглов А. О количестве евреев, уничтоженных айнзатцгруппами в 1941–1943 гг. // Науковий часопис «Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі». – 2008. – № 1 (3). – С. 39–64.
 27. Круглов А. Трагедия Бабьего Яра в немецких документах. – Днепропетровск: Центр «Ткума»; Лира, 2011. – 140 с.
 28. Кузнецов А. В. Бабий Яр: роман-документ. – Киев: Саммит-книга, 2008. – 368 с.
 29. Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки: документи і матеріали / упор. В. М. Даниленко (кер.), В. О. Крупина, М. К. Смольніцька, Н. М. Хоменко. – Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2012. – 548 с.
 30. Левитас И. М. Бабий Яр: трагедия, история, память. – Киев: НИМЗК «Бабий Яр», 2011. – 618 с.
 31. Левитас Ф., Шимановский М. Бабий Яр: Страницы трагедии. – Киев: Слід, 1991. – 54 с.
 32. Малаков Д. Київ. 1939–1945. Фотоальбом. – Київ: Кий, 2005. – 464 с.: іл.
 33. Малаков Д. Кияни. Війна. Німці. – Київ: Амадей, 2008. – 364 с.
 34. Медведев. Р. О Сталине и сталинизме. – Москва: Прогресс, 1990. – 488 с.
 35. На зов Києва: Український націоналізм у II світовій війні / ред. К. Мельник, О. Лащенко, В. Верига. – Київ: Дніпро, 1994. – 540 с.
 36. Навеки в памяти. Мартиролог жертв нацистского геноцида в Бабьем Яру / ред. А. Шлаен, А. Малицкая. – Киев: Абрис, 1995. – 176 с.
 37. Нахманович В. Р. Бабин Яр. Історія. Сучасність. Майбутнє?.. (Роздуми до 70-річчя київської масакри 29–30 вересня 1941 р.) // Український історичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 105–121.
 38. Нахманович В. «Еврейская улица» и ее «герои». Групповой портрет в интерьере Бабьего Яра // Форум націй. – 2003. – № 3 (10): Спец. вип.: Бабин Яр. – Лют.
 39. Нахманович В. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Києва восени 1941 р. // Український історичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 76–97.
 40. Нахманович В. До питання про склад учасників каральних акцій в окупованому Києві (1941–1943) // Друга світова війна і доля народів України: матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 30–31 жовтня 2006 р. – Київ: Зовнішторгвидав, 2007. – С. 227–262.
 41. Нахманович В. Українсько-єврейське порозуміння потребує світоглядних змін. Інтерв’ю А. Портнова // Historians.in.ua. – 2013. – 27 верес.: http://historians.in.ua/index.php/en/zabuti-zertvy-viyny/866-vitalii-nakhmanovych-ukrainsko-ievreiske-porozuminnia-potrebuie-svitohliadnykh-zmin.
 42. Нахманович В. Р. Голокост як наукова і світоглядна проблема. Погляд з України // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХI століття: Іст. нариси: у 2 кн. – Київ: НАН України; Ін-т іст. України; Наукова думка, 2011. – Кн. 2. – С. 802–863.
 43. Нахманович В. Р. Голокост: у пошуках парадигми пам’яті // Боротьба за Україну в 1943–1944 роках: влада, збройні сили, суспільство: збірник наук. праць. – Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2014. – С. 578–586.
 44. Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» (офіційний сайт): http://babyn-yar.gov.ua.
 45. Некрасов В. Почему это не сделано? // Литературная газета. – 1959. – 10 окт.
 46. Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3 (40–41).
 47. Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять. – Київ: Кліо, 2013. – 272 с.
 48. Память Бабьего Яра: Книга-мартиролог / сост. В. А. Згурский. – Киев: Газети «Хвилина мовчання» і «Молода гвардія», 1991. – 96 с.
 49. Пастушенко Т. Табори для радянських військовополонених у Києві, 1941–1943 рр. // Historians.in.ua. – 2014. – 26 верес.: http://historians.in.ua/index.php/en/zabuti-zertvy-viyny/1275-tetiana-pastushenko-tabory-dlia-radianskykh-viiskovopolonenykh-u-kyievi-1941-1943-rr.
 50. Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни: збірник документів, матеріалів та спогадів / автор-упорядник М. Тяглий. – Київ: Український центр вивчення історії Голокосту, 2013. – 208 с.
 51. Петрашевич Ю. Тіні Бабиного Яру: Нові факти і свідчення очевидців // Київ. – 1994. – № 1. – С. 95–101; № 2. – С. 95–104; № 3/4. – С. 127–136; № 5/6. – С. 100–112.
 52. Петровська К. Мабуть Естер / Пер. з нім. Ю. Прохаська. – Чернівці: Книги-XXI, 2015. – 228 с.
 53. Подвиг на віки: Книга Пам’яті України – місто-герой Київ / ред. колегія: голова А. І. Тимчик, заст. гол. О. П. Биструшкін, В. Г. Іващенко, П. П. Панченко, відп. секр. Г. Є. Ясєв. – Київ: Книга Пам’яті України, 2000. – 906 с.
 54. Поллак М. Отруєні пейзажі / Пер. з нім. Н. Ваховської. – Чернівці: Книги-XXI, 2015. – 112 с.
 55. Пристайко В. І. Чи був «матч смерті»? Документи свідчать. – Київ: ЕксОб, 2006. – 176 с.
 56. Проценко Л. А. Історія Київського некрополя. – Київ, 1995. – 414 с.
 57. Рикёр П. Память, история, забвение. – Москва: Издательство гуманитарной литературы, 2004. – 728 p.
 58. Рыбачук А. Ф., Мельниченко В. В. «Когда рушится мир…»: Книга-реквием – книга-памятник. – Киев: Юринформ, 1991. – 79 с.
 59. Рубинштейн Д. Разгром еврейского антифашистского комитета. – Москва: Академический проект, 2002. – 152 с.
 60. Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941–1944 годах / сост. А. Круглов. – Киев: Ин-т иудаики, 2002. – 486 с.
 61. Слободянюк Н., Лысенко А. Советское подполье Киева (1941–1943 гг.): человеческое измерение. – Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 168 с.
 62. Спогади Анатолія Подольського. Бути євреєм у повоєнній Україні: родинна пам’ять про Голокост і радянська єврейська ідентичність: http://www.historians.in.ua/index.php/en/intervyu/2112-spohady-anatoliia-podolskoho-buty-ievreiem-u-povoiennii-ukraini-rodynna-pamiat-pro-holokost-i-radianska-ievreiska-identychnist.
 63. Тваринський В. Відлуння Бабиного Яру, або в чому звинувачувались працівники Павлівської психіатричної лікарні // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1994. – № 1. – С. 64–69.
 64. У вічному боргу: Книга Пам’яті України – місто-герой Київ / ред. колегія: голова І. П. Данькевич, заст. гол. О. П. Биструшкін, С. В. Григор’єв, П. П. Панченко, відп. секретар Г. Є. Ясєв. – Київ: Книга Пам’яті України, 2005. – 772 с.
 65. Український центр вивчення історії Голокосту (офіційний сайт): www.holocaust.kiev.ua.
 66. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3 (40–41): http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html.
 67. Хейфец М. Украинские силуэты. – Харьков: Фолио, 2000. – 296 с.
 68. Шлаен А. Бабий Яр: Худож. публицистика. – Киев: Абрис, 1985. – 416 с.