Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

План семінару-презентації проекту для методистів

Авторський колектив проекту

Типовий план семінару-презентації мультимедійного проекту та інтерактивного путівника для вчителя для цільової аудиторії методистів, голів районних метод-об'єднань історії та предметів гуманітарного циклу та методистів з виховної роботи. Залежно від наявного часу та попередніх знань аудиторії, окремі розділи та елементи програми можна скорочувати.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
Крок 6
Крок 7

Випереджальне завдання

Попросіть учасників семінару попередньо ознайомитися з віртуальною виставкою, документальним фільмом та путівником для вчителя. Усі три ресурси доступні за посиланням.

Вступне слово. Очікування учасників

На початку роботи необхідно згадати про сам проект, його виконавців та партнерські організації, рекомендацію МОН щодо друкованої версії інтерактивного путівника для вчителя. Актуальну інформацію можна знайти в розділі "Про проект" на Головній проекту та цього путівника.

Потому важливо розпитати учасників про їхні очікування від роботи. Тематичні та методичні, особисті та професійні.

Мотиваційна дискусія. Меморіальний простір Бабиного Яру

Ми рекомендуємо почати семінар зі змістовного обговорення "місць пам'яті" як таких та меморіального простору Бабиного Яру. Протягом всього семінару важливо підтримувати баланс між тематичними та методичними обговореннями, щоб в учасників була можливість висловитися та поставити власні запитання, а також дізнатися про мультимедійний проект.

Як стимульний матеріал використайте елементи заняття "Як побачити місця пам’яті". Фото для обговорення можна обрати з каталогу (додаток 2) самостійно. Наприклад, фото будівель гаражів танкоремонтного господарства або зони намиву і прориву пульпи під час Куренівської катастрофи 1961 року.

Спочатку обговоріть з учасниками, як вони розуміють "місця пам'яті", для чого вони потрібні. Тоді покажіть обрані фото БЕЗ ЛЕГЕНДИ та спитайте, чи знайоме це місце учасникам, чи може воно бути місцем пам'яті. Попросіть їх пояснити свою думку. Потім попросіть учасників припустити, про які саме події це місце може зберігати пам'ять.

Надайте учасникам легенду щодо фото та події/ місцевості, де його було зроблено.

Обговоріть, чи змінилося їхнє сприйняття тепер. Які емоції/враження виникли?

Підсумкове запитання кроку: "Що, на вашу думку, необхідно для того, аби люди розуміли, що вони перебувають на "місці пам’яті"? Хто, на вашу думку, має це робити?"

Мотиваційна дискусія. Продовження. Робота з цитатами (опціонально)

Продовжіть попередню дискусію, подавши учасникам набір цитат (додаток 3). Їх можна давати по одній або всі одразу. Головне, не показувати одразу авторство та час. Обговорювати цитати варто по черзі.

За можливості, саме після цього обговорення варто запросити експерта для коментування обговореного, тематики пам'яті Бабиного Яру в цілому та відповідей на запитання учасників.

Запитання для обговорення:

  • Яку проблему бачить автор?
  • Чи Ви погоджуєтеся зі сказаним?
  • Хто міг би бути автором висловлювання?
  • А якщо підставити у тексти замість Бабиного Яру іншу пам’ятку? Яка це могла би бути пам’ятка? Чи було б сказане справедливим? Обґрунтуйте.

Презентація віртуальної виставки та інтерактивного путівника для вчителя

Презентуйте віртуальну виставку та інтерактивний путівник для вчителя "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії", щоб ознайомити учасників з ключовими елементами та навігацією. Дайте відповіді на запитання учасників, якщо вони виникли в ході виконання випереджального завдання. Згадайте про: концепцію, навігацію, методичні підходи, багатоманітність джерел, наголос на питаннях пам’яті тощо.

Після того запропонуйте учасникам об'єднатися в групи за інтересами. Кожна група матиме своє завдання. Потім потрібно буде презентувати результати роботи для всіх.

Пропонуємо такі групи:

Створення уроків за допомогою конструктора занять. Зареєструйтеся в розділі "Авторам" інтерактивного путівника та складіть план заняття за допомогою конструктора для вчителя.

Робота з віртуальною виставкою. Які експонати віртуальної виставки Ви могли би використати у занятті про особливості історії та пам’яті про трагедії Другої світової війни у своєму регіоні (будь-який період)?

Аналіз готових занять збірника занять для вчителя. Оберіть з кожного розділу путівника для вчителя одне заняття, яке Ви б рекомендували колегам використати. Коли? Для якого віку? На яких предметах?

Робота з календарем пам’ятних дат. Попрацюйте з розділом "Дати" інтерактивного путівника. Проаналізуйте календар пропонованих пам’ятних дат та подані приклади занять. Чого бракує? Які загальні та місцеві дати можна додати? Які дати були для Вас найбільш/ які найменш очевидними?

Шкільна програма. Попрацюйте з розділом "Шкільна програма" інтерактивного путівника. Які ще предмети/ теми можна додати до рекомендованих для роботи з путівником? Яких занять (за формою і темами) не вистачає?

Планування презентацій для різної цільової аудиторії

Спитайте в учасників, для кого можна проводити презентації матеріалів проекту. Уточніть, хто з якою цільовою аудиторією працює (напр.: вчителі історії, батьки, бібліотекарі, методисти). Залежно від цього можна об'єднатися в групи. Кількість осіб в групах не має бути однакова.

Якщо всі присутні працюють з однією або дуже схожою цільовою аудиторією, можна спробувати уточнити більш спеціальні її особливості (напр.: вчителі історії, мови та літератури, фізики тощо. Або вчителі молодших, середніх, старших класів. Або молоді спеціалісти та більш досвідчені вчителі.)

Попросіть кожну групу за "методом шестикутника" (див шаблон у додатку 4) описати можливу презентацію для своєї цільової аудиторії. За наявності часу, можна скласти більш конкретні плани презентацій.

Наприкінці попросіть учасників розказати про свої плани іншим. Спільно допоможіть покращити ці плани (за потреби).

Підсумкова рефлексія

Підсумкову рефлексію варто провести виходячи з кількості опрацьованого матеріалу та конкретної аудиторії. Так чи інакше, попросіть учасників зосередитися на можливостях використання матеріалів мультимедійного проекту в їхній роботі та можливому графіку презентацій. Також можна повернутися до зібраних на Кроці 2 очікувань та їх (не)справдженості.