Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Пам'ять і політика пам'яті

Світлана Осіпчук

Вступне заняття, яке ставить за мету пояснити основні теоретичні поняття, вжиті у посібнику, та з’ясувати принципи, за якими формують політику пам’яті в державі. Не передбачає звернення до віртуальної виставки або фільму, а є вступним для роботи з поняттями, особливо з поняттям "політика пам'яті".

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4

Вступ

Обговоріть з учасниками, коли і як історію використовують у сучасному житті. Щодо першого питання, можливими прикладами можуть бути: вивчення історії у школі, відвідування музеїв, банкноти і поштові марки, історичні романи, комерційна і соціальна реклама, де діють історичні персонажі, графіті й гасла тощо.

Запитання/ завдання для учасників:

  • Коли і де особисто ви стикаєтесь з історичними темами та персонажами? Наведіть конкретні приклади.
  • Хто є ініціатором використання цих тем і персонажів?
  • Запишіть на клейких стікерах приклади та розподіліть їх за трьома колонками: особиста ініціатива, ініціатива певної групи, державна ініціатива.

Обговорення

Обговоріть і порівняйте ресурси трьох груп щодо використання історії.

Далі оберіть одне із запитань для обговорення, яке найбільше зацікавить учасників:

  • Для чого будують музеї і чому присвячують? Чи може одна людина або організація побудувати музей?
  • Розгляньте зображення історичних постатей на українських банкнотах: що ми знаємо про ці постаті і якими їх уявляємо, чому обрали саме цих людей?
  • Пригадайте твір, який нещодавно розглядали на уроці української літератури, обговоріть, чому саме його включено до шкільної програми?

Після обговорення підсумуйте, які ресурси у сфері пам’яті має держава і в який спосіб та для чого їх застосовує.

Робота з терміном

Обговоріть визначення терміна «політика пам’яті» (додаток 1). Про які соціальні практики та образи минулого йдеться? Як може бути пов’язаний сучасний політичний контекст з історичним минулим?

Запитання для учасників:

  • Про які соціальні практики та образи минулого йдеться?
  • Як може бути пов’язаний сучасний політичний контекст з історичним минулим?

Домашнє завдання

Об’єднайте клас у три групи. Кожна група має упродовж тижня збирати приклади використання історії та пам’яті у своєму житті – на особистому, груповому та державному рівні відповідно – та підготувати візуальні матеріали: вирізки з газет або журналів, слайд-шоу, приклади реклами, фото написів на стінах або муралів, пам’ятників, встановлених приватно або на державному рівні, (можливо) фото або речі з сімейного архіву.

Список додатків: