Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Пам'ять через мистецтво чи мистецтво пам'яті

Ірина Фрідман

Зіставляючи відображення теми Бабиного Яру художниками трьох різних поколінь, учасники навчаються критично осмислювати джерела, порівнювати враження, яке справила подія на різних людей, та виокремлювати ключові образи, спільні для різних часів.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5

Вступне обговорення

Обговоріть з учнями яку роль відіграє мистецтво у нашому житті? Чи можна використовувати твори мистецтва як історичні джерела? Чому?

Зверніть увагу: Не завжди змальоване відповідає історичній реальності, але робота автора, в будь-якому випадку, є відображенням історичної епохи, в якій її було створено, тобто тієї політики, яка формувалась в країні навколо певного питання.

Робота в групах

Об’єднайте учнів у групи по шість–вісім осіб. Спосіб вчитель обирає залежно від аудиторії (можна довільно за бажанням, а можна ще до уроку роздати учням різнокольорові стікери і попросити учнів з однаковими стікерами об’єднатися у групу).

Кожна група отримує набір репродукцій одного художника, без зазначення, якого саме і в який період часу він творив. Завдання для усіх груп однакове (див. також додаток 1).

Завдання для груп: 1) Уважно розгляньте малюнки, що лежать перед вами, і зробіть припущення:

 • Де, коли і за яких обставин були написані ці художні твори?
 • Як ви вважаєте, ці картини належать одному авторові чи декільком? Чому ви так думаєте?
 • Чи був автор (автори) свідками подій, які він відображує на картині? Відповідь обґрунтуйте.
 • Якій місцевості присвячені ці картини? Чому ви так вирішили?

2) Складіть на основі малюнків (можна застосовувати не всі з них) хронологічно-послідовну розповідь-оповідання. Або ж складіть візуальний ряд і поясніть логіку його створення.

Презентація групової роботи

Представники груп презентують результати роботи групи у класі, відповідаючи на запитання з додатка 1, та за допомогою картин викладають своє оповідання.

Порівняйте оповідання, створені учнями за допомогою картин. Запитайте, що в них спільного і чому. Що відмінного і чому?

Зверніть увагу: Картини, присвячені одній історичній тематиці, можуть бути написані в різні періоди часу і не обов’язково під час подій, які вони висвітлюють. При цьому на авторів впливає власне сприйняття, пам’ять про події, сформована колективним сприйняттям або політичними обставинами.

Введення інформації про художників

Надайте учням інформацію про авторів картин, їхні назви, коли їх було створено (якщо є інтерактивна дошка, можна показати розділ віртуальної виставки "Бабин Яр очима художників").

У групах попросіть учнів порівнянти отриману інформацію з їхніми припущеннями. Запитайте наступне.

Запитання до учнів:

 • Що впливало на творчість художника?
 • Чи вдалося автору, на вашу думку, передати історичну атмосферу подій? Аргументуйте свою відповідь за допомогою матеріалів виставки.

Загальне обговорення та підбиття підсумків

Обговоріть з учнями наступні питання. Потім, на основі цього обговорення, підведіть підсумки уроку.

Запитання для обговорення:

 • Чи змінюється з часом погляд митців на історичні події?
 • Які чинники, на вашу думку, впливають на це?
 • Яка роль колективної пам’яті та політичної ситуації у сприйнятті митцями тієї чи тієї історичної події?
 • Чи можуть твори мистецтва слугувати історичними джерелами епохи, в якій їх написано? Чому?
 • Чи можуть митці впливати на пам’ять про історичні події? Якщо – так, то яким чином?

Список додатків: