Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Музика та тоталітаризм

Світлана Осіпчук, Леся Юрчишин

Заняття ацентує увагу на емоційному інтелекті людини. Дає можливість учням дослідити вплив мистецтва, зокрема музичного, на поведінку, настрій людини, можливість спонукання до дій або бездіяльності.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
Крок 6

Музичний вступ

Обговоріть з учнями запитання і прослухайте кілька музичних творів. Під час обговорення попросіть 2–3 учнів увімкнути уривок з улюбленого треку, а також описати побутові ситуації у відповіді на друге запитання. Будьте готові до різних стилів музики та змісту пісень.

Запитання для учнів:

 • Яку музику ви зараз слухаєте?
 • Для чого і в які моменти ми слухаємо музику?
 • Які емоції можуть бути пов’язані з улюбленою музикою?

Гімн України як приклад

Запропонуйте послухати одну з найвідоміших пісень в Україні. Можна увімкнути запис державного гімну, наприклад, у виконанні хору ім. Григорія Верьовки, або версії інших артистів (див. додаток 1). При обговоренні звертайте увагу на емоції, які викликають і текст, і музика.

Запитання до учнів:

 • У яких ситуаціях найчастіше слухають гімн?
 • Які емоції він може викликати?
 • Як ви вважаєте, чому до переліку державних символів належить пісня?

Музика та емоції

У цьому кроці потрібно поглибити обговорення зв’язку музики та емоцій, які вона може викликати. Прослухайте частини композицій із запропонованих тематичних блоків. Перше запитання зі списку запитань для учнів можна дати як випереджальне завдання під час прослуховування (див. додаток 1 із посиланнями на приклади пісень).

Блок 1: Бравурна музика, марші: "Ой, у лузі червона калина похилилася...", "Засвіт встали козаченьки...", "Зродились ми великої години..." тощо. Блок 2: Уривки джазової музики. Блок 3: Уривки шабатних пісень: Леха Доді, Шабат Шалом.

Зверніть увагу на варіанти відповідей на запитання, щоб не забути обговорити важливі аспекти теми:

 • Яким чином слухач може реагувати на музику (танцювати, мовчати, співати разом з іншими і виконавцем, переживати почуте окремо тощо)?
 • Яку роль могла відігравати музика в тоталітарних державах? (обговорити спільне та відмінне у порівнянні із сучасним досвідом, про який говорили на початку уроку; проаналізувати рівень втручання у приватне життя громадян у тоталітарній державі)
 • Як ви думаєте, чому джазова музика, шабатні пісні, музика і слова "Ще не вмерла України ні слава, ні воля" були свого часу заборонені для прослуховування у Радянському Союзі? (обговорити, на яких складових композицій могло базуватися почуття протесту чи солідарності серед тих, хто слухав таку музику; солідарності із ким або чим? протесту проти чого чи кого?)

Запитання до учнів:

 • Яким чином слухач може реагувати на музику? Які почуття та емоції викликали у вас прослухані пісні?
 • Яку роль могла відігравати музика в тоталітарних державах? У яких ситуаціях вона використовувалася на державному і приватному рівні?
 • Як ви думаєте, чому джазова музика, шабатні пісні, музика і слова "Ще не вмерла України ні слава, ні воля" були свого часу заборонені для прослуховування у Радянському Союзі?

Робота з уривком із симфонії № 13 Дмитра Шостаковича "Бабин Яр"

Прослухайте разом з учнями уривок із симфонії № 13 Дмитра Шостаковича "Бабин Яр".

Важливо: не називайте її учням одразу! Попросіть учнів записати емоції, думки, образи, які виникають під час слухання цієї музики. Потім обговоріть запитання.

У слушний момент повідомте учням, що симфонію №13 Дмитра Шостаковича "Бабин Яр" вперше було виконано 18 грудня 1962 р., а вже у 1963 р. заборонено.

Під час обговорення наголосіть, що тоталітаризм прагне контролювати усі сфери життя людини, навіть те, що вона слухає і як виражає свої почуття.

Запитання до учнів:

 • Які емоції переважають у вас під час слухання такої музики?
 • Як ви думаєте, якою могла бути головна мета написання і виконання такої музики?
 • Як ви вважаєте, чому таку музику могли забороняти?
 • У яких випадках музика може суперечити, а в яких підтримувати чинну ідеологію?

Робота з віртуальною виставкою

Попросіть учнів за матеріалами віртуальної виставки підібрати фоторяд як супровід для симфонії № 13 Дмитра Шостаковича "Бабин Яр". Після представлення результатів роботи обговоріть, яким чином музика та фотографії допомагають нам сприймати певну інформацію.

Рефлексія уроку

Попросіть учнів висловлюватися по черзі ("Мікрофон" або інший метод) і обговорити запитання.

Запитання до учнів:

 • Про що ви дізналися сьогодні на уроці?
 • Що найбільш вразило вас на уроці / змусило задуматись?
 • Яку роль може відіграти музика у вашому житті? У житті суспільства? Держави?
 • Чому важливо мати змогу вільно слухати певні музичні твори?

Список додатків: