Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Людина в умовах воєнного часу

Леся Юрчишин

Заняття навчає використанню різних видів джерел з метою розглянути життя та настрої киян на початку окупації, сформувати необхідність розпізнавати й регулювати свої емоції та емоції інших людей, проектувати вплив емоцій на наші думки та вчинки.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
Крок 6

Робота з уривком з роману Анатолія Кузнецова "Бабин Яр"

Запропонуйте учням прочитати уривок із роману Анатолія Кузнецова "Бабин Яр" (додаток 1). Під час обговорення виходимо на усвідомлення поняття "загальнолюдські цінності", "право на життя".

Примітка. Можна дати учням завдання на випередження: самостійно прочитати уривки з роману Анатолія Кузнецова "Бабин Яр" до уроку.

Запитання до учнів:

 • Чому вивозили євреїв? Якою подією населення Києва пояснювало таке рішення німецького командування?
 • Чому дідусь Анатолія зрадів майбутньому вивезенню євреїв? Знайдіть у тексті слова, які б максимально точно вказували на його аргументацію.
 • Що саме із думок Анатолія вам здається найважливішим? Як він ставиться до євреїв і чому?
 • Як реагували інші кияни на інформацію про масове переселення євреїв? Знайдіть підтвердження своїх думок у тексті.
 • Що трапилось із хлопчиком, який вибрався з Бабиного Яру і прибіг до городного господарства?
 • Чим можна пояснити таку реакцію німецького солдата: "...Они подошли к телеге, сели на нее с двух сторон, и солдат даже сдвинул сено, чтобы мальчишке было удобнее"?
 • Чи змінив дідусь своє ставлення до євреїв після звуків пострілів? Як думаєте, чому?
 • Що, на вашу думку, означає поняття "загальнолюдські цінності"?

Робота в групах. Варіант 1

Об’єднайте учнів у групи / пари. Для подальшої роботи вчитель може вибрати за основу будь-який варіант (Крок 2 або 3) або поєднати роботу з двома варіантами.

Варіант 1. Для роботи скористайтеся додатком 2 (фото військовополонених). Працюйте з фотографіями без підписів!

Обговоріть з учнями запитання з блоку № 1.

Під час обговорення починайте будувати "дерево емоцій", записуючи на дошці думки учнів або використовуючи заготовки назв емоцій.

Після першого обговорення покажіть підписи до фотографій або дайте посилання учням на віртуальну виставку, щоб вони самостійно знайшли там ці фотографії. Потім продовжуйте обговорення за запитаннями - використайте блок запитань № 2.

Продовжуйте будувати "дерево емоцій", записуючи на дошці думки учнів або використовуючи заготовки назв емоцій. У процесі можна вийти на обговорення різних пропагандистських методів маніпулювання масовою свідомістю. Класичний приклад – фото у додатку 3.

Блок запитань № 1

Запитання для учнів:

 • Хто зображений на фото?
 • Чи можна визначити, коли саме та у якій країні зроблено фотографію?
 • Як ви вважаєте, що роблять люди, зображені на фото? Що тут відбувається? Чому ви так думаєте?
 • Чи можна визначити громадянство цих осіб? Як саме?
 • Які емоції можуть відчувати люди, зображені на фотографії? Спробуйте їх назвати.

Блок запитань № 2

Друга частина запитань до учнів:

 • Чи змінилось ваше ставлення до людей, зображених на фото? Якщо – так, то чому?
 • Яким чином інформація / брак інформації / певним чином подана інформація впливають на наші відчуття та ставлення до людей на фото?
 • Як ви вважаєте, яким могло бути ставлення місцевого населення до різних категорій людей, зображених на фото?
 • Як ви оцінюєте поведінку дідуся Анатолія? Що на вашу думку, вплинуло на неї найбільше?
 • Яким би було ваше ставлення до описаних подій, якби ви опинились на місці Анатолія?

Робота в групах. Варіант 2

Об’єднайте учнів у групи / пари. Для подальшої роботи вчитель може вибрати за основу будь-який варіант (Крок 2 або 3) або поєднати роботу з двома варіантами.

Варіант 2. Для роботи скористайтеся додатком 4. Працюйте з фотографіями без підписів!

Обговоріть з учнями запитання з блоку № 1.

Під час обговорення починайте будувати "дерево емоцій", записуючи на дошці думки учнів або використовуючи заготовки назв емоцій.

Після першого обговорення покажіть підписи до фотографій або дайте посилання учням на віртуальну виставку, щоб вони самостійно знайшли там ці фотографії. Потім продовжуйте обговорення за запитаннями - використайте блок запитань № 2.

Продовжуйте будувати "дерево емоцій", записуючи на дошці думки учнів або використовуючи заготовки назв емоцій. У процесі можна вийти на обговорення різних пропагандистських методів маніпулювання масовою свідомістю. Класичний приклад – фото у додатку 3.

Блок запитань № 1

Запитання для учнів:

 • Хто зображений на фото?
 • Опишіть види роботи, яку виконують (якщо є).
 • Чи можна ідентифікувати належність осіб до певної держави / соціального прошарку? Завдяки чому?
 • Які емоції можуть відчувати люди, зображені на фотографії? Чому ви так вважаєте? Спробуйте назвати емоції.

Блок запитань № 2

Друга частина запитань до учнів:

 • Чи змінилось ваше ставлення до людей, зображених на фото? Якщо так, то чому?
 • Яким чином «інформація / брак інформації / певним чином подана інформація» впливають на наші відчуття та ставлення до людей на фото?
 • Як ви вважаєте, яким могло бути ставлення місцевого населення до різних категорій людей, зображених на фото?
 • Як ви оцінюєте поведінку дідуся Анатолія? Що на вашу думку, вплинуло на неї найбільше?
 • Яким би було ваше ставлення до описаних подій, якби ви опинились на місці Анатолія?

Ми та наші емоції

Запропонуйте учням згадати будь-яку зі своїх життєвих / екстремальних ситуацій, де їм було складно прийняти рішення і доводилось швидко діяти. Наприклад: побачили загоряння; людину, яка впала; дитину на вулиці без супроводу дорослих; вчитель вийшов під час контрольної роботи; однокласники вітають друга, про день народження якого ви забули; однокласники вітають із днем народження друга, з яким ви напередодні посварились, тощо.

Обговоріть з учнями, якими емоціями вони керувались, коли знаходили / не знаходили вирішення ситуації? Що вони відчували?

Продовжуйте будувати "дерево емоцій", записуючи на дошці думки учнів або використовуючи заготовки назв емоцій. Базові емоції – гнів, сум, страх, радість.

Шкала цінностей

Підсумовуючи попередній крок, скажіть учням, що у складних ситуаціях люди найчастіше діють під впливом певних емоцій. Щоб не діяти імпульсивно, потрібно спиратись на певні цінності. Запропонуйте учням спільно побудувати шкалу цінностей (записати на дошці та в учнівських зошитах). Наприклад: життя, здоров’я, кохання, батьківські почуття, дружба, патріотизм.

Дайте учням завдання проранжувати записані цінності залежно від різних суспільних ролей:

 • член/голова сім’ї;
 • військовослужбовець під час виконання завдання;
 • людина, друг якої потрапив у складну життєву ситуацію...

Після того, обговоріть з ними, у яких ситуаціях ранжування цінностей може змінитися? Які емоції це може викликати?

Підсумкова рефлексія

Попросіть учнів висловлюватися по черзі ("Мікрофон" або інший метод) і обговорити такі запитання.

Запитання для учнів:

 • Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
 • Про що ви дізналися сьогодні на уроці?
 • Що найбільш вразило вас на уроці / змусило задуматись?
 • Чому важливо уміти розпізнавати свої емоції та емоції оточення?