Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Бабин Яр: злочинні сліди нацистської та радянської влади

Людмила Гусак

Методична розробка спрямована на опрацювання інтерактивних методів та прийомів на уроці. Урок має допомогти учням усвідомити важливість прав і свобод кожної людини на прикладі подій в Бабиному Яру. Матеріал створено в рамках конкурсу розробок у 2020 році.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
Крок 6
Крок 7

Перевірка готовності до уроку

Щоб зацікавити учнів, розпочніть урок з тренінгової вправи "Я - вільна людина". Поясніть учням інструкцію: Ви всі особистості, у кожного є своя власна думка. Кожний робить свій вибір в різних життєвих ситуаціях. Зараз я вас прошу дещо зробити. Ви можете робити, можете не робити, це ваш вибір. Кожен з вас – вільна людина. Але я вас дуже прошу зараз встати біля парт в три ряди і витягнути руки вперед. А тепер витягніть, будь ласка, руки в різні сторони і оберніться навколо себе, не опускаючи рук.

Після проведення вправи, обговоріть запитання нижче.

Згодом зверніться до епіграфа уроку: Загальний закон – це свобода, яка закінчується там, де починається свобода іншого. (Віктор Гюго)

Запитання до учнів:

 • Чому ви робили цю вправу? (До тих, хто виконував.)
 • Чому ви не робили цю вправу? (До тих, хто не виконував.)
 • Чи зачепили ви когось під час виконання вправи?
 • А чи могли не зачепити?
 • Чи сподобалось вам чіпляти інших людей? Чому?
 • Чи сподобалось вам, коли вас чіпляли?

Мотивація освітньої діяльності

Запропонуйте учням переглянути відеофрагмент (додаток 1 - QR перехід для учнів, додаток 7 - відео) та обговоріть його.

Запитання до учнів:

 • Про що йде мова в цьому сюжеті? Обгрунтуйте відповіді.
 • Яка проблема показана в цьому сюжеті?
 • Яка, на вашу думку, тема сьогоднішнього нашого уроку?

Оголошення теми та завдань уроку

Оголосіть тему уроку: "Бабин Яр: злочинні сліди радянської та нацистської влади", - та зберіть очікування учнів за допомогою прийому ЗХД (приклад у додатку 2).

На цьому етапі уроку спитайте лише, що вони знають про Бабин Яр та що вони хочуть дізнатися.

Попросіть учнів записати відповіді на стікерах і прикріпити на макет ноутбука, дошку чи фліпчарт: на зелених – знаємо, на жовтих – хочемо дізнатися.

Формування освітніх вмінь та навичок

Запропонуйте учням разом скласти "Асоціативного куща" до словосполучення "Порушення чужих прав" (приклад у додатку 3).

Інтерактивна вправа "Карусель"

Поясніть учням, що зараз ви спробуєте узагальнити інформацію про Бабин Яр у різні часи, поміркувати про те, що саме призвело до трагічних подій або проблем та чи можна було їх уникнути.

Об’єднайте учнів в три групи і поясніть зміст роботи у вправі "Карусель" (додаток 4).

Розподіліть між групами наступні підтеми:

Підтема 1. Особливості злочинної політики нацистського керівництва в Бабиному Яру. (Розділи: доля євреїв, ромів, пацієнтів психіатричної лікарні, українських націоналістів, життя міста під час окупації, німецькі плакати, афіші та оголошення, спалення тіл у Бабиному Яру.)

Підтема 2. Особливості злочинної політики радянського керівництва в Бабиному Яру. (Розділи: Куренівська катастрофа 1961 р., радянський пам’ятник 1976 р., забудова Бабиного Яру за радянських часів.)

Підтема 3. Особливості політики сучасного українського уряду щодо Бабиного Яру (Розділи: офіційні церемонії за часів Незалежності, громадське вшанування пам’яті за часів Незалежності, мозаїка пам’ятників.)

Означені розділи знаходимо в матеріалах віртуальної виставки за посиланням (додаток 5).

Підсумок уроку

Підводячи підсумки, завершіть розпочатий прийом ЗХД (додаток 2). Нехай учні запишуть на червоних стікерах, про що вони дізналися під час опанування теми, і прикріплять їх поруч з зеленими та жовтими.

Контрольно-корекційний етап

Запропонуйте учням оцінити власну роботу на уроці відповідними позначками від 1 до 10 на Шкалі самооцінки (додаток 6).

Дайте на вибір одне з домашніх завдань:

 1. Підібрати матеріал про вшанування Праведників народів світу, які були пов’язані з Бабиним Яром.
 2. Написати есе на тему: "Бабин Яр: мій погляд на вшанування пам'яті".