Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Бабин Яр у вирі революції 1917-1921 рр.

Кисельова Ольга Ярославівна

Заняття присвячене аналізу подій, що відбувалися на території Бабиного Яру у 1917-1921 рр. через призму загальноісторичних процесів цього періоду. Матеріал створено в рамках конкурсу розробок у 2020 році.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5

Вступне слово вчителя

Розкажіть, що сьогодні пропонуєте поговорити про події, що відбувалися на території Бабиного Яру у час революції 1917-1921 рр. Попросіть учнів пригадати, у складі яких держав знаходились українські землі у цей період.

Попросіть учнів відвідати розділ "Бабин Яр, Лук'янівка та Сирець під час революції" віртуальної виставки "Бабин Яр: пам'ять на тлі історії" і проаналізувати наявну інформацію (додаток 1). Обговоріть наступні запитання.

Після обговорення запропонуйте учням витворити «легенду» (історію) подій, які проілюстровані на фото.

Запитання до учнів:

  • Скільки світлин розміщено у цьому розділі?
  • Висловіть свою думку щодо того, чи достатньо нам інформації із цих фото, щоб скласти повну картину про події, які ми досліджуємо?
  • Яку ще інформацію з даної теми ви хотіли б дізнатися?

Робота у групах над матеріалами виставки

Для продуктивнішої організації роботи об’єднайте учнів у 4 групи. Робота у групах буде містити два етапи.

На першому етапі кожна група працюватиме із окремими фотоматеріалами, аналізуючи їх за певним алгоритмом.

Під час другого етапу учні доповнюватимуть свої знання інформацією з інших джерел, намагаючись відтворити якнайповнішу картину подій.

Група 1. Робота із фото 1,2 про Кирилівську лікарню.

Група 2. Робота із фото 3 про Куренівський погром.

Група 3. Робота із фото 4 про Лук’янівську в’язницю.

Група 4. Робота із фото про кладовища на території Бабиного Яру.

Усі алгоритми для роботи, фото та довідки у додатках 2-5.

Звіт груп про виконану роботу. Загальне обговорення

На цьому етапі заняття вчителю слід модерувати роботу дітей, наголошуючи на часовій та територіальній єдності подій і, обовязково, простежувати зв’язок та вплив загальноісторичних подій (зокрема Першої світової війни, революції 1917-1921 рр.) на локальну історію.

У дітей уже є певний багаж знань про цей період з попередніх уроків історії України, тому слід обов'язково цим скористатися і показати місце локальних подій у загальному плині історії, доповнити і конкретизувати вже отримані знання фактами локальної історії.

Також під час самостійної роботи дітей у групах вчителю слід консультувати учнів, звертаючи увагу на роботу із питаннями.

Місток у сучасність

На цьому етапі запропонуйте учням зробити ще одну цікаву річ: нехай кожна група спробує дізнатися, як виглядають досліджувані об’єкти у даний час. Це можна зробити за допомогою різних онлайн-інструментів (наприклад, Google Earth).

Рефлексія

Запропонуйте виконати вправу " 3-2-1":

3 факти, які ти дізнався на уроці;

2 питання, які виникли або зацікавили;

1 взаємозвязок з іншими навчальними предметами, який ти встановив.