Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Бабин Яр очима художників

Світлана Майорова

Заняття розкриває різні аспекти роботи з візуальними джерелами. Зіставляючи відображення теми Бабиного Яру художниками трьох різних поколінь, учасники навчаються критично осмислювати джерела, порівнювати враження, яке справила подія на різних людей, та виокремлювати ключові образи, спільні для різних часів.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4

Вступ

Запропонуйте учням ознайомитись із текстом. Обговоріть, як вони розуміють зміст цитати.

"Історична пам’ять – це певна здатність людини, людського розуму зберігати досвід минулого, історію міжлюдських взаємин, репрезентувати історичні події, історію та своє місце в ній" (Анатолій Подольський, Історія Голокосту: освіта та пам’ять: посібник для вчителя. – Київ: Український центр вивчення історії Голокосту, 2012)

Робота з візуальними джерелами та матеріалами віртуальної виставки

Об’єднайте учнів у три групи. Кожна група отримує роздруковані інформаційні матеріали про художників (інформація з розділу "Бабин Яр очима художників" (додаток 1). Запропонуйте учасникам ознайомитись з матеріалами віртуальної виставки – вступним розділом (стенд із картинами художників Георгія Малакова, Юрія Павловича, Альони Довжик) та коментарями В. Нахмановича до цього розділу. (Кожній групі надайте 5 хвилин для презентації.)

Запитання до учнів:

  • Що об’єднує твори художників різних часів, «не просто різних поколінь – різних сторіч»?
  • Якими засобами і прийомами художники намагаються передати власну інтерпретацію подій?
  • Чи відображають картини вплив історичної епохи, коли жив і творив автор?
  • Знайдіть аргументи в матеріалах виставки, які підтверджують вашу думку.

Робота над створенням слайд-шоу

Запропонуйте групам створити слайд-шоу, використовуючи матеріали віртуальної виставки (картини, фото, інсталяції) на тему "Бабин яр очима художників" – обсяг приблизно 10 слайдів. Для презентації використати інтерактивну дошку / проектор / комп’ютер.

Під час презентації попросіть учнів зосередитися на таких питаннях:

  • Аргументуйте, чому обрали саме ці матеріали?
  • Які із запропонованих слайдів найбільш точно характеризують настрої та відчуття того часу?
  • Поясніть, чому ви так вважаєте, на чому ґрунтується ваша позиція.
  • Назвіть найпереконливіші аргументи інших груп під час їхніх презентацій.

Підсумок

Підведіть підсумки заняття.

Список додатків: