Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Мовчазний крик Бабиного Яру

Оксана Матвіюк

Запропоновані форми роботи дадуть можливість поглибити знання здобувачів освіти про трагедію Бабиного Яру. Розроблена і апробована година пам’яті має своєю основою роботу з матеріалами віртуальної виставки "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії". Окремі кроки цього заходу можна використати як самодостатні вправи. Матеріал створено в рамках конкурсу розробок у 2020 році.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5

Вступ. Вправа "Теги для запам’ятовування"

Для занурення учнів у тему заняття організуйте роботу зі створення невіртуальної хмари, щоб продемонструвати асоціації, які викликає у них пам’ятник Анатолію Кузнецову (додаток 1).

Інструкція з виконання вправи:

 1. закріпіть на дошці зображення пам’ятника;
 2. попросіть учнів розповісти про почуття, думки та асоціації, які пам’ятник у них викликає;
 3. запропонуйте написати власні «ключові слова» на кольорових стікерах, розмістивши їх навколо зображення;
 4. обговоріть з учнями, які почуття у них переважають;
 5. запропонуйте учням опрацювати інформацію про події у Бабиному Яру;
 6. запропонуйте учням поміркувати: чи відрізнялась би "хмара", якби ця інформація була їм відома до початку роботи з фото; якби до її створення долучились люди, родичі яких загинули у Бабиному Яру; як виглядав би пам’ятник, присвячений жертвам Бабиного Яру, якби його авторами були самі учні.

Робота з матеріалами віртуальної виставки "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії"

Запропонуйте учням ознайомитися з матеріалами віртуальної виставки, присвяченими дітям Бабиного Яру (додаток 4) та відповісти на запропоновані запитання.

Учні висловлюють свої міркування, після чого відбувається загальне обговорення та підведення підсумків роботи.

Запитання до учнів:

 • Які почуття викликають у вас ці фотографії?
 • Чи можете ви за фотографіями уявити життя цих дітей? Яким, на вашу думку, воно могло бути (веселим, щасливим, сумним, складним)? Зважайте на історичний контекст довоєнного періоду.
 • Як ви думаєте, чому на деяких світлинах лише обриси дітей?

Робота з історичним джерелом

На наступному етапі заняття запропонуйте учням самостійно опрацювати зміст історичного джерела ("Я йшов по коліях у Бабин Яр". Історія дитини, яка вижила) (індивідуально чи в групі) (додаток 2). Потім надайте їм робочий аркуш з конкретними запитаннями та завданнями з метою обробки інформації, що міститься в тексті.

Можливі такі приклади завдань:

 1. Виберіть з тексту нову інформацію, яка виявилась для вас неочікуваною, оскільки суперечить вашим початковим уявленням.
 2. Запишіть інформацію, яка для вас є новою.
 3. Сформулюйте головну думку джерела однією фразою. Або визначте ключову фразу кожного розділу.
 4. Знайдіть у джерелі ту інформацію, яка для вас відома.
 5. Спробуйте проілюструвати власні емоції та почуття після опрацювання історичного джерела у вигляді малюнка, символу тощо.
 6. Які висновки ви можете зробити з прочитаного?
 7. Знайдіть в джерелі висловлювання, котрі відображають трагедію європейського єврейства. Обґрунтуйте свою думку.

Після опрацювання усіх завдань вчитель організовує обговорення результатів роботи. При цьому можуть бути визначені подальші кроки: пошук додаткової інформації, домашнє завдання для окремих учнів чи груп, виділення невирішених проблем, проектування наступних етапів роботи.

Робота з інсталяцією "Покинута кімната"

Учні продовжують працювати з матеріалами віртуальної виставки "Бабин Яр: пам’ять на тлі історії". Ознайомте учнів з інсталяцією "Покинута кімната" з матеріалів виставки (додаток 5) та обговоріть запитання нижче.

Обговорення доцільно організувати спочатку у парах, а далі - у загальному колі. Після цього попросіть учнів зробити висновки-враження, які справила на них інсталяція.

Запитання до учнів:

 • Що зображено на цій інсталяції?
 • Якого періоду вона стосується (рік, місяць, число, період, подія)?
 • Спробуйте уявити, які люди могли жили в цій кімнаті, яким могло було їхнє життя?
 • Складіть перелік запитань, які виникли у вас під час перегляду інсталяції.
 • На які запитання ви можете дати відповідь?
 • Назвіть будь-які додаткові історичні джерела (наприклад, інші матеріали виставки), що могли б вам допомогти перевірити достовірність ваших висновків щодо цієї інсталяції.

Систематизація та узагальнення вивченого

Для закріплення опрацьованої на занятті інформації учитель використовує графічний організатор "Семантична карта". Учні мають записати на дошці поняття, пов’язані з головним поняттям – "Діти Бабиного Яру" та встановити зв’язки між цими поняттями.

Роботу виконуємо в такій послідовності:

 1. В центрі смислового комплексу записуємо ключове поняття .
 2. Навколо розташовуємо інші, пов’язані з головним словом.
 3. Встановлюємо зв’язки між записаними поняттями.

Результатом роботи буде створення смислової карти у вигляді графічно впорядкованих та логічно пов’язаних понять за темою, що обговорювалась на занятті (додаток 3).