Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Людська гідність і права людини

Валентина Хмель

Урок надає можливість дізнатися про основні цінності, що лежать в основі прав людини та дозволить зрозуміти, чому захист прав людини важливий для кожного з нас. Матеріал створено в рамках конкурсу розробок у 2020 році.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
Крок 6

Вступ

Зробіть невеликий вступ: Нова Україна, яка здобула незалежність на зламі століть, проголосила, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються як найвища соціальна цінність. Права людини необхідні для того, щоб дозволити кожному жити з гідністю.

Далі попросіть учнів записати власні думки, чому гідність це важливо. Якщо можливо, попросіть учнів викласти свої ідеї на окремих аркушах паперу, які можна вивішувати на стіні.

Робота з термінами "гідність", "права і свободи людини", "дискримінація"

Опрацюйте терміни "гідність", "права і свободи людини", "дискримінація" за допомогою методу "Асоціативний кущ". Під час обговорення з'ясуйте, чим людська гідність відрізняється від особистої і яким чином людська гідність стосується прав людини.

Робота з Указом Президента України "Про День Гідності і Свободи"

Розпочніть з того, що, відповідно до указу Президента України №872/2014 "Про День Гідності і Свободи" від 13.11.2014 (додаток 1), цю пам’ятну дату впроваджено "з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні на початку ХХІ століття".

Далі обговоріть з учнями наступні запитання.

Запитання до учнів:

  • У зв’язку з якими подіями в Україні була запроваджена ця пам’ятна дата?
  • Як ви розумієте зміст і значення Дня Гідності і Свободи для громадян України?
  • Що, крім призначення офіційного дня, потрібно зробити громадянам та державі, щоб зберегти пам’ять про події Революції Гідності?
  • Що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб у свідомості людини та суспільному житті запанували цінності гідності та свободи?

Робота з віртуальною виставкою

Об’єднайте учнів у три групи. Запропонуйте їм відвідати віртуальну виставку і поглянути на події, які вона висвітлює, крізь призму нормативно-правових актів, які стосуються прав людини. Наголосіть на тому, що на час подій війни зазначених нормативно-правових актів не існувало; більше того, їх було ухвалено, зокрема, через ті події. Учні отримують витяги документів (додатки 2-4), оглядають виставку і позначають історичні або сучасні приклади порушень прав людини та статті, які цих порушень стосуються.

I-ша група працює з витягами із Загальної декларації прав людини і визначає, які права, що зазначені в документі, були порушені.

ІІ-га група працює з витягами із Конвенції про права дитини і визначає, які права дітей були порушені.

ІІІ-тя група працює з ІІ Розділом Конституції України і визначає, які права були порушені.

Завершивши роботу, групи повідомляють результати. Підбиваючи підсумок, обговоріть відповіді на запитання нижче. Зокрема, наголосіть, що світоглядне дотримання загальнолюдських цінностей є основою для успішного втілення нормативно-правових актів щодо захисту прав людини.

Зверніть увагу: Якщо у Вас мало часу, або Вам видається, що робота з усіма матеріалами виставки буде для учнів занадто складною, розподіліть між ними розділи виставки тематично (напр.: війна, вшанування пам’яті у радянський час, сучасність) чи хронологічно (напр.: 1941-46, 1950-1989, 1991-2016).

Запитання до учнів:

  • Які приклади порушень прав людини ви знайшли?
  • Чому, на вашу думку, це стало можливим?
  • Яким чином прийняття документів мало вирішити проблеми? Чи це у повній мірі вдалося?
  • Наскільки проблема актуальна сьогодні?

Робота зі статистичними данними

Ознайомте учнів з даними дослідження "Топ-10 ознак, за якими найчастіше дискримінують людей в Україні" (додаток 5). Обговоріть, які висновки можна зробити за результатами дослідження?

Потім обговоріть запитання нижче.

Запитання до учнів:

  • Подумайте, чи стикались ви (або ваші друзі чи знайомі) у своєму житті з випадками дискримінації за будь-якою ознакою?
  • Які соціальні групи у вашій громаді, є сьогодні найбільш вразливими до дискримінації? Поясніть, чому ви так вважаєте?

Підбиття підсумків

Попросіть учнів скласти слогани на основі того, що вони дізналися та зрозуміли під час занняття (наприклад: "Я - людина і маю почуття людської гідності", "Ми з тобою особливі", "Я поважаю вашу гідність", "Я проти дискримінації" тощо).

Запропонуйте їм організувати флешмоб: Підготуйте слогани-фрази на аркушах А4. Зробіть своє фото з однією з фраз на роздрукованих аркушах А4. Розмістіть це фото на своїй сторінці у соціальних мережах із поясненням мети флешмобу та проханням підтримати вашу активну позицію.