Бабин Яр

пам’ять на тлі історії

Путівник для вчителя. Інтерактивна версія

Бабин Яр: пам'ять не вмирає...

Ліана Антонюк

Заняття дає можливість поглибити знання учнів про Бабин Яр, замислитися над поняттям історичної пам'яті, сприяє вихованню толерантності. Заняття містить два варіанти проведення. Перший варіант для вікової категорії від 11 до 14 років. Другий - від 15 до 18 років. Матеріал створено в рамках конкурсу розробок у 2020 році.

Мета
Очікувані
результати
Вік
Тривалість
Формат
Необхідні
матеріали

План заходу

Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4

Вступна частина

Варіант І. (11-14 років) Звучить музика Шуберта «Аве Марія». Виходить дівчинка зі свічею у руках в українському одязі, а зверху чорна хустина та читає вірш Ірини Васильківської "Бабин Яр" (додаток 1). Після вступного вірша обговоріть запитання Блоку 1. Попросіть дітей записати думки на зелених листочках та причепити їх до дерева пізнання (малюнок на ватмані, прикріплений до дошки).

Варіант ІІ. (15-18 років) Розпочніть заняття за методом Кросенса (опис у додатку 2). Попросіть учнів подивитися на екран з кросенсом (додаток 3) та обговоріть запитання Блоку 2. Після того підсумуйте, що тема заняття: "Бабин Яр: пам'ять не вмирає". Історія Бабиного Яру в минулому сторіччі - страшна і повчальна. Тому сьогодні ми будемо говорити про одну із найбільших трагедій людства.

Блок запитань № 1

Запитання до учнів (11-14 років):

 • Що вам відомо про Бабин Яр?

Блок запитань № 2

Запитання до учнів (15-18 років):

 • Якими словами можна об'єднати всі зображення? Аргументуйте свою відповідь.
 • Як би ви сформулювали тему заняття?

Робота з документальним фільмом

Цей крок є однаковим для обох вікових груп.

Перегляньте відеосюжет із документального фільму "Бабин Яр у пошуках пам'яті" (додаток 4). Попросіть учнів визначити головну думку з цього відеофрагменту.

Молодші учні (11-14 років) записують те нове, що вони дізналися про Бабин Яр, на червоних листочках та доповнюють дерево пізнання. Зі старшими учнями достатньої провести обговорення за допомогою вправи "Відкритий мікрофон".

Запитання до учнів:

 • Що таке історична пам'ять?
 • Анатолій Подольський у документальному фільмі "Бабин Яр у пошуках пам'яті" сказав: "... Батьки брехали дітям, батькам брехали їх батьки, брехала влада, брехала газета. Коли люди в брехні виростають, вони потім жорстокі, тому правда про минуле допоможе, правда може серйозно допомогти, а брехня навпаки, зробить людину готовую взяти зброю і вбивати іншу. Ми не відповідальні за минуле, але ми живемо сьогодні, тому відповідальні за пам’ять про минуле". Як Ви розумієте його слова?

Робота з віртуальною виставкою

Варіант І. (11-14 років) Дайте учням завдання скласти артбук на основі розділу віртуальної виставки "Мозаїка пам'ятників" (додаток 5).

Працюйте за таким алгоримом:

 1. Об’єднайте учнів у групи.
 2. Учні знайомляться з пам’ятними знаками, у яких зафіксована історична пам'ять про трагічну подію нашої історії. Обирають одну сторінку, якій присвячено пам’ятник, для дослідження. Вчитель слідкує, щоб у групах сторінки з пам’ятниками не повторювалися.
 3. Оформлення роботи на альбомному аркуші.
 4. Презентація.

Після презентації учні склеюють свої роботи в одну книгу-розкладушку: наприкінці виходить Артбук під назвою "Мозаїка пам’ятників".

Варіант ІІ. (15-18 років) Попросіть учнів самостійно ознайомитися з віртуальною виставкою, зокрема розділом "Мозаїка пам’ятників". Після цього попрацюйте над ключовим запитанням за методом Уолта Діснея.

Працюйте за таким алгоритмом:

 1. Оберіть запитання, наприклад: На Вашу думку, чи достатньо збережена історична пам’ять про Бабин Яр? Запропонуйте свої шляхи вдосконалення.
 2. Підготуйте картки з ролями, щоб учні могли об'єднатися в групи (мрійники, реалісти, критики). В одній групі потрібно не більше 9 учнів (3 мрійника, 3 реаліста, 3 критика).
 3. Запишіть запитання на дошці. Учні розпочинають роботу у групах. Починають працювати мрійники, а реалісти та критики спостерігають. Всі свої ідеї мрійники записують в одну із колонок на ватмані. Потім реалісти коригують ідеї мрійників та пропонують реальні шляхи подальшої роботи, записують у другу колонку. Критики наприкінці визначають цінність ідей і записують свої міркування у третю колонку.
 4. Презентація роботи.

Найголовніше у роботі поважати думку один одного і толерантно ставитися до інших ідей. Під час презентації, звертайте увагу учнів, чи відомо з віртуальної виставки про схожі ідеї? Чи вдалося їх втілити? Чому?

Завершальний етап. Рефлексія

Варіант І. (11-14 років) Зацитуйте слова Олександра Довженка: "Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців". Спитайте учнів, як вони розуміють цей вислів. Поверніться до дерева пізнання. На жовтих листочках, попросіть учнів записати, що було на уроці цікавим. Таким чином, дерево на початку було сірим та без листочків (неначе люди забувають про важливі події нашої історії), а наприкінці уроку дерево набуло кольорів, бо ми пам'ятаємо наше минуле.

Також можна попросити учнів скласти Сенкан.

Наприклад:

*Бабин Яр

страшний, повчальний

кричить, розстрілює, мовчить

символ Голокосту в Україні

Пам'ять....*

Варіант ІІ. (15-18 років) Після заняття попросіть учнів дати відповіді на ключові запитання: Що змусило задуматися? Що хочеться взяти з собою? До чого б не хотілося повернутися?